Από την τακτοποίηση αυθαιρέτων στην ταυτότητα κτιρίου

Από την τακτοποίηση αυθαιρέτων στην ταυτότητα κτιρίου

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, στις 8 Νοεμβρίου εκπνέει η προθεσμία νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και παραβάσεων με το Νόμο 4495/2017. Υπάρχουν αρκετοί ιδιοκτήτες που δεν έχουν προβεί σε δήλωση τακτοποίησης καθώς δεν γνωρίζουν την ύπαρξη αυθαιρεσιών στην ιδιοκτησία τους. Η Κυβέρνηση πρόκειται να ενεργοποιήσει την ταυτότητα κτιρίου η οποία στοχεύει στον έλεγχο της κατασκευής και στην παρακολούθησή της καθ΄όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της, απαγορεύοντας κατ΄αυτό τον τρόπο την αλλοίωσή της. Σημειώνεται ότι η ταυτότητα κτιρίου αφορά όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων είτε αυτά είναι νομίμως υφιστάμενα είτε όχι. Μπορείτε να ενημερωθείτε διαβάζοντας περισσότερα στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.mixanikos-athina.gr/services/ηλεκτρονική-ταυτότητα-κτιρίων .

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στη διάθεση σας.