Άδειες Φροντιστηρίων ΕΟΠΠΕΠ

Άδειες Φροντιστηρίων ΕΟΠΠΕΠ

Ο αρμόδιος φορέας για την έκδοση, μεταβίβαση ή επικαιροποίηση των αδειών των φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών και κέντρων δια βίου μάηθησης είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).

Εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη διαδικασία που απαιτείται ώστε να έχει ο πελάτης εγγυημένη την έκδοση άδειας της επιχείρησής του. Ακολουθούμε συνοπτικά τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 211 410 8831, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Η Διαδικασία μας:

  • Εύρεση στην Πολεοδομία των σχεδίων και των μελετών που συνοδεύουν την Οικοδομική Άδεια του ακινήτου.
  • Αυτοψία στην ιδιοκτησία από εξειδικευμένο μηχανικό ο οποίος πραγματοποιεί ακριβή αποτύπωση των χώρων και μέτρηση των διαστάσεών τους. Έπειτα θα ακολουθήσει ο σχεδιασμός κάτοψης με αναλυτική εμβαδομέτρηση των αιθουσών και λοιπών χώρων & ο υπολογισμός της δυναμικότητας του φροντιστηρίου, ο έλεγχος επάρκειας φωτισμού – αερισμού σύμφωνα με το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.
  • Μακροσκοπικός στατικός έλεγχος από Πολιτικό Μηχανικό και ακολούθως σύνταξη της απαιτούμενης Βεβαίωσης στιατικής επάρκειας ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό υπογεγραμμένη από δύο μηχανικούς
  • Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης.
  • Συμπλήρωση της Αίτησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών του Φορέα.
  • Συμπληρωματικά, παρέχουμε τη δυνατότητα συλλογής των απαιτούμενων πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο.