Νομιμοποίηση - Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Νομιμοποίηση - Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Αναλαμβάνουμε την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 4495/ 2017. Σε περίπτωση που έχουν εγκατασταθεί στην ιδιοκτησία αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις απαιτείται η τακτοποίησή τους. Ειδικότερα, η ρύθμιση των αυθαιρεσιών καθιστάται υποχρεωτική όταν πρόκειται να γίνουν  συμβολαιογραφικές πράξεις όπως αγοραπωλησία, μεταβίβαση, σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, γονική παροχή.

Ο Ν. 4495/ 2017 εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 για την κατηγορία 5 (παραδείγματος χάρη για τις εξολοκλήρου αυθαίρετες κατασκευές παλαιότητας μετά το 1983). Με το πέρας αυτής της προθεσμίας τα "βαριά" αυθαίρετα δεν θα μπορούν πλέον να τακτοποιηθούν και θα πρέπει να κατεδαφιστούν.

Η Διαδικασία μας:

  • Εύρεση στην Πολεοδομία των σχεδίων και των μελετών που συνοδεύουν την Οικοδομική Άδεια του ακινήτου.
  • Αυτοψία στην ιδιοκτησία από εξειδικευμένο μηχανικό ο οποίος πραγματοποιεί ακριβή αποτύπωση των χώρων και μέτρηση των διαστάσεών τους.
  • Αξιοποίηση της Νομοθεσίας και των στοιχείων του ακινήτου (όπως αποδεικτικά παλαιότητας αυθαίρετης κατασκευής) για την εύρεση του ελάχιστου δυνατού προστίμου.
    • Λεπτομερής ενημέρωση του πελάτη σχετικά με τις αυθαίρετες κατασκευές, τις απαιτούμενες μελέτες, το ύψος του προστίμου και τις δυνατότητες αποπληρωμής.
    • Σχεδιασμός νέων Κατόψεων, Τομών και Διαγράμματος Κάλυψης με διαγράμμιση των αυθαίρετων τμημάτων και καταγραφή της νέας επιφάνειας ύστερα από την τακτοποίηση ώστε να γίνει και η αντίστοιχη διόρθωση στο Ε9 του ιδιοκτήτη.
    • Ηλεκτρονική υποβολή όλων των απαραίτητων μελετών και δικαιολογητικών στο σύστημα του ΥΠΕΚΑ.
  • Παράδοση στον πελάτη του πλήρη φακέλου της τακτοποίησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.