Εξοικονόμηση κατ’οίκον

Εξοικονόμηση κατ’οίκον

Στόχος του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων κατοικίας, ειδικότερα αυτών που κατασκευάστηκαν προ του έτους 2000, με τη χρήση εθνικών πόρων. Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται στα πλαίσια της στρατηγικής της Ευρώπης 2020, που αφορά στην υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς.

Το πρόγραμμα χορηγεί κίνητρα με τη μορφή επιχορήγησης (άμεση ενίσχυση) και δανείου με επιδότηση του επιτοκίου.

 

Κτήρια που μπορούν να ενταχθούν

 • Μονοκατοικίες, διαμερίσματα που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Εντάσσονται και Πολυκατοικίες, εάν τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών αποτελείται από κατοικίες.
 • Η Κατηγορία του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) να είναι χαμηλότερη ή ίση της Δ.

 

Επιλέξιμες Παρεμβάσεις

 • Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων, αντικατάσταση τεντών, ρολών και εξωφύλλων,
 • Τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης,
 • Εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης και ψύξης,
 • Τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, θερμοστάτες χώρων κλπ., συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης,
 • Σύστημα Ζεστού Νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

 

«Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2019»

Το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ/Β΄ κύκλος προκηρύχθηκε στις 26 Ιουνίου 2019. Οι όροι του προγράμματος είναι παρόμοιοι με αυτούς του «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ» το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και σε αρκετές περιπτώσεις κατοικιών έχει υλοποιηθεί επιτυχώς. Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα το οποίο απαιτεί από τον ιδιοκτήτη την έγκαιρη προετοιμασία ΠΡΙΝ την έναρξη υποβολής των δηλώσεων, έτσι ώστε η ένταξή του να θεωρηθεί σχεδόν βέβαιη.

Η Διαδικασία μας:

 • Ελέγχεται από έμπειρο Μηχανικό εάν καλύπτονται όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο Πρόγραμμα, ώστε να εξαλειφθεί το ενδεχόμενο αναίτιων εξόδων από πλευράς του πελάτη
 • Εύρεση στην Πολεοδομία των σχεδίων και των μελετών που συνοδεύουν την Οικοδομική Άδεια του ακινήτου. Σε περίπτωση που έχει ήδη πραγματοποιηθεί ρύθμιση αυθαιρεσιών, ο πελάτης μας παρέχει τη Δήλωση Τακτοποίησης και την νέα κάτοψη
 • Έλεγχος Νομιμότητας Κτιρίου. Σε περίπτωση ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών που δεν έχουν τακτοποιηθεί, είναι υποχρεωτική η τακτοποίησή τους
  • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
  • Ύστερα από μελέτη και κατόπιν συζήτησης με τον πελάτη αποφασίζονται οι παρεμβάσεις που θα προταθούν προς υλοποίηση. Εξειδικευμένα συνεργεία θερμομόνωσης, κατασκευαστές κουφωμάτων και προμηθευτές συστημάτων θέρμανσης, ψύξης κλπ είναι σε θέση να δώσουν άρτια προσφορά με βάση την ιδιαιτερότητα του Προγράμματος.
  • Πραγματοποιείται ηλεκτρονική αίτηση στο σύστημα του Εξοικονόμηση ΥΠ.ΕΝ. από τον ωφελούμενο ιδιοκτήτη.
   • Υλοποίηση παρεμβάσεων όπως θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα κ.ά.
   • Έκδοση Δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έρχεται σε συμφωνία με τις ανωτέρω υλοποιηθείσες εργασίες.